(Nettapus coromandelianus)
 


(Nettapus pulchellus)
 


(Heteronetta atricapilla)
 
 
 


(Aythya ferina)
 


(Aythya valisineria)
 


(Aythya americana)
 
 
 


(Aythya nyroca)
 


(Aythya baeri)
 


(Aythya australis)
 
 
 


(Aythya fuligula)
 


(Aythya novae-seelandiae)
 


(Aythya collaris)
 
 
 
   « Anterior 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  Próximo »
Nederlands English Português WebBuro